Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

8.3. Czy mogę dodać produkt w aplikacji?

W naszej aplikacji można dodawać własne produkty.

Dodawanie produktu w aplikacji: 

  1. Zaloguj się.
  2. W lewym górnym rogu naciśnij na 3 kreski.
  3. Wejdź w zakładkę "Dziennik kalorii".
  4. Naciśnij na "+" przy posiłku do którego chcesz dodać produkt.
  5. Wpisz nazwę produktu.
  6. Jeżeli wyszukiwarka nie znajdzie produktu pojawi się przycisk "Dodaj nowy produkt", naciśnij go.
  7. Wpisz pełną nazwę produktu i naciśnij niebieski przycisk "Brak produktu na liście, dodaj nowy".
  8. Wypełnij wszystkie pola i naciśnij przycisk "Zapisz produkt". 
undefined